İklim değişikliği ve insanlık endemik türleri yok olmaya sürüklüyor – SAĞLIK

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Demiray, endemik bitkiler ve iklim krizinin endemik bitkiler üzerindeki etkisi hakkında bilgi verdi. Profesör. Demiray, “Nadir ve endemik türlerin yaşam ortamları insan faaliyetleri nedeniyle bozulursa veya bu ortamlar parçalanırsa, önce bu türlerin yayılış alanları ve popülasyon büyüklükleri azalır, ardından bu türler diğer türlere göre daha hızlı bir şekilde yok olmaya doğru ilerler.” Profesör. Hatice Demiray, şunları söyledi: “Endemik bitkiler dünyanın hiçbir yerinde yetişemeyen ve bulunduğu bölgeye özgü türlerdir. Endemizmin birçok nedeni vardır. Bunlardan biri mutasyondur. Mutasyon; Çevre koşullarının etkisiyle canlıların genlerinde meydana gelen kalıtsal değişikliklere denir. Çevre koşullarındaki değişiklikler kromozomlarda ve genlerde bazı değişikliklere neden olur. Bu durum eşey hücrelerine geçer ve oradan da yeni oluşan yavrularda bu değişiklik kendini gösterir. Bu değişken kromozomlar yavrunun genotipini ve fenotipini değiştirerek anne ve babaya benzemeyen farklı yavruların oluşmasına neden olur. Genetik rekombinasyon, homolog kromozomlar üzerindeki alellerin kromatid kısmını değiştirerek ana hücreden farklı yeni kombinasyonlar oluşturması olayıdır. Bu olay, Crossing-Over adı verilen homolog kromozomların bazı kısımlarının değişmesi sonrasında meydana gelir. Bu olay sırasında kromozomların farklı kısımları bir araya gelerek ebeveynlerden farklı türleri oluşturabilir. Doğal seçilim, doğal olarak sağlıklı ve güçlü bireylerin hayatta kalması ve zayıf bireylerin elenmesi anlamına gelir. Yalnızca belirli bölgelerde meydana gelen yerel ekolojik koşullardaki değişikliklere dayanabilen güçlü bireyler hayatta kalabilir. Doğal seleksiyonla endemik türler bu şekilde ortaya çıkabiliyor. “Ancak bu endemik türler jeolojik çağlardan beri mevcutsa ve değişen koşullara rağmen varlığını sürdürebiliyorsa paleo-endemik bitki, koşullar değiştikten sonra o bölgeye gelip yerleşmişse neo-endemik bitkidir. dedi. . “İzolasyon aynı zamanda endemizmin de nedenidir”Profesör. her türlü doğa koşuluyla çevrili alanlara izole yer denildiğine dikkat çekti. Demiray, şunları söyledi: “Ovalarla çevrili yüksek dağlar ve okyanusların ortasındaki bazı adalar doğal olarak izole edilmiş bölgelere örnektir. Bu tür alanlarda yetişen bazı bitkiler, doğa koşullarının engellenmesi nedeniyle yayılış alanlarını genişletememekte ve yaşadıkları bölgenin endemik bitkileri olarak kalmaktadır. Birbirinden düz bir ovayla ayrılan, izole ve zıt ekolojilerin bulunduğu orta ve yüksek rakımlı dağlar endemikler açısından zengindir. Çölün ortasında yükselen izole dağlar ve tepeler bile yüksek endemizmleriyle öne çıkıyor. Adalar izole alanlar olduğundan endemik türler açısından zengindir. Endemiklerin %21,5'i kireçtaşı kayalarında bulunur. %5'i volkanik kayalarda, %4,75'i metamorfik kayalarda bulunur. Geriye kalan kısmın kayadan dolayı seçiciliği yoktur. Kireçtaşı kayaları üzerinde endemik türlerin daha fazla bulunması, birçok endemik türün bulunduğu bölgelerde bu kaya türünün yaygın olmasından kaynaklanmaktadır” diye konuştu.“İnsan etkisi endemik türleri riske atıyor”İklim krizinin endemik bitkiler üzerindeki etkilerine de değinen Prof. Dr. Demiray, şunları söyledi: “İklim değişikliği günümüzün en önemli çevre sorunlarından biridir. Sera gazları, su buharı, karbondioksit, metan, nitrojen dioksit, hidroflorokarbonlar ve ozon atmosferde radyasyona neden olarak Dünya yüzeyinin ısınmasına neden olur. İnsan faaliyetleri ekolojiyi doğrudan etkileyerek küresel iklim değişikliğinin artmasına neden oluyor. En nadir ve endemik türler; Küçük veya tek bir coğrafi bölgede mevcut olan, yalnızca bir veya birkaç popülasyona sahip, popülasyonlar küçük ve çok az genetik çeşitlilik gösteren, insanlar tarafından yoğun olarak avlanan veya toplanan, popülasyon azalan eğilimde, düşük üreme potansiyeli, kaynak ihtiyacı gibi özel özellikler ekolojik nişler ve istikrarlı, statik ve değişime duyarlı bir ortamda yetişmeleri, endemik bitkileri yok olmaya karşı özellikle duyarlı hale getiriyor. Nadir ve endemik türlerin yaşam ortamları insan faaliyetleri nedeniyle bozulur veya parçalanırsa, önce bu türlerin yayılış alanları ve popülasyon büyüklükleri azalmakta, daha sonra bu türler diğer türlere göre daha hızlı bir şekilde yok olmaya doğru ilerlemektedir. “Bu durum önce ele alınmalı ve endemik türlerin genetik kaynaklarını koruma çabalarında dikkatlice izlenmeli ve yönetilmelidir” diye uyardı ve artan sıcaklıkların endemik bitkileri de olumsuz etkilediğini vurguladı. Dr. Demiray “Sıcaklığın artması başta pas mantarları olmak üzere sporların çimlenmesini artırıyor. Aynı şekilde bazı yaprak lekesi hastalıklarında da artışa neden olduğu rapor edilmiştir. Tahılların pas hastalıklarına duyarlılığı sıcaklığa bağlı olarak artmaktadır. Sıcaklık bazı bakteriyel hastalıkların oluşmasında temel rol oynar. Sıcaklığa bağlı hastalıkların görülmediği yerlerde bakteriyel enfeksiyonlar başlayabilir. Sıcaklıklar arttıkça aşırı yağışlar meydana gelir ve atmosferik nem konsantrasyonlarında daha fazla artış meydana gelir. Bu durum bitkilerin daha düzenli ve güçlü gelişmesine neden olsa da, uzun süreler bitkinin dayanıklılığının artmasına ve başta kök hastalıkları olmak üzere diğer yaprak hastalıklarına neden olur. Yüksek nem, birçok yaprak hastalığının ve toprak kaynaklı mantar patojenlerinin gelişimi için uygun bir ortam oluşturur. “Ayrıca kasırga gibi aşırı hava koşullarıyla birlikte hastalık yapıcı endemik böcekler de dünyanın diğer bölgelerine yayılarak orada da hastalıklara neden oluyor” dedi. Kaynak: (guzelhaber.net) Güzel Haber Masası

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir